متخصصان امنیت و سندروم اسپرگر

افراد مبتلا به سندروم اسپرگر، که شکل ملایمی از اوتیسم (در خود ماندگی) است، نشانه هایی دارند که می تواند برای یک متخصص موفق امنیت مفید باشد. از طرف دیگر، مطالعات نشان می دهند که بسیاری از هکرها در بریتانیا و احتمالاث نقاط دیگر دنیا، مبتلا به این سندروم هستند. تمرکز بسیار بالا، توجه به… Continue reading “متخصصان امنیت و سندروم اسپرگر”

اشتراک گذاری

عامل تهدید انسانی: وجه تمایز امنیت با دیگر زمینه های مهندسی

قبلاً در یادداشتی با عنوان چگونه متخصص امنیت شویم، مورد ذهنیت امنیتی (Security Mindset) نوشته بودم. این مقاله، از دیدگاه خصوصیات عامل تهدید یا دشمن (Adversary)، امنیت را با دیگر رشته های مهندسی و غیر مهندسی مقایسه می کند.

اشتراک گذاری