نتایج یک مطالعه در مورد پسورد

جداول زیر نتایج مطالعه ای است که بر اساس اطلاعات ۳۱۵ نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان یک دانشگاه و نحوه استفاده آنها از پسورد به دست آمده:

 

جدول ۱ : فرکانس تغییر پسورد توسط کاربر بدون اجبار سیستم

 

Frequency

Responses

Percentage

Never

۱۶۶

۵۲٫۷۰%

Yearly

۵۳

۱۶٫۸۳%

Every six months

۴۴

۱۳٫۹۷%

Every three months

۳۸

۱۲٫۰۶%

Monthly

۱۲

۳٫۸۱%

Weekly

۱

۰٫۳۲%

Unknown

۱

۰٫۳۲%

Total

۳۱۵

۱۰۰٫۰۰%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدول ۲ : میزان استفاده از تکنیکهای معمول در انتخاب پسورد

 

Password Generation Practices

Never

Very Rarely

Rarely

Occasionally

Very Frequently

Always

Upper case letters

۱۲۰

۱۰۱

۳۵

۳۲

۲۱

۵

Lower case letters

۸

۵

۴

۲۸

۱۱۰

۱۶۰

Numbers or digits

۱۷

۲۳

۲۶

۷۱

۱۰۷

۷۱

Special characters (&,^,$,*)

۲۲۲

۳۶

۲۳

۲۲

۶

۶

Spaces

۲۵۵

۳۱

۲۱

۵

۲

۱

Personally meaningful words
(pets, street addresses)

۶۱

۲۳

۱۴

۵۹

۸۹

۶۷

Names of friends, relatives, movie stars

۱۴۴

۳۰

۲۳

۵۰

۴۶

۲۲

Personally meaningful numbers(birthdates, phone numbers, etc)

۴۸

۱۱

۱۷

۶۶

۱۰۹

۶۴

Geographical locations

۲۱۵

۳۳

۲۱

۲۰

۱۹

۶

Simple sequences of characters(12345, qwerty, mmmmm)

۲۱۱

۳۶

۲۳

۲۸

۱۱

۴

Numbers and special characters in place of letters(w1Ch!T@)

۲۵۵

۲۷

۱۳

۱۵

۵

۰

Capitalized word with numbers

۱۷۸

۴۳

۲۳

۳۷

۲۴

۹

Same character three or more times

۱۸۹

۶۲

۲۵

۲۴

۱۲

۳

Relate password to site you are on

۲۲۷

۴۰

۱۱

۱۹

۱۳

۱

 

مشاهده اصل مقاله .

منبع: وبلاگ پروفسور بروس اشنایر

 
اشتراک گذاری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.