معادل فارسی برای Security Orchestration

یکی از مشکلات همیشگی ما در مواجهه با پدیده های جدید، دو راهی استفاده از نام پدیده به زبان اصلی یا پیدا کردن معادل مناسب برای آن است. گاهی آن پدیده از دنیایی آمده که قبلاً در آنجا معادل سازی انجام گرفته اما گاهی هم این اتفاق صورت نگرفته است. نداشتن معادل فارسی وقتی دردسر ساز است که می خواهیم از آن کلمه در متن های نوشتاری استفاده کنیم. بعضی افراد کلمه بدون معادل را با حروف فارسی می نویسند. من در صورتی این کار را انجام می دهم که آن کلمه، مثل تلفن، در زبان فارسی جا افتاده و پذیرفته شده باشد. در غیر اینصورت کلمه را با حروف انگلیسی می نویسم. اینها را گفتم تا به عبارت Security Orchestration برسم. آیا معادلی که بتواند مفهوم این عبارت را به خوبی برساند، وجود دارد؟

اشتراک گذاری

2 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.