منع ورود برخی دانشمندان رمزنگاری به آمریکا

بعد از اینکه Adi Shamir به خاطر مشکل ویزا نتوانست در رویداد RSA 2019 و به خصوص پنل رمزنگاران که هر ساله  با حضور او تشکیل می شود شرکت کند، Ross Anderson استاد رمزنگاری دانشگاه کیمبریج هم نتوانسته وارد آمریکا شود. این موضوع باعث طرح این سوال شده که آیا اخیراً محدودیتی برای ورود این قشر به آمریکا وضع شده و آیا لیست سیاهی در این زمینه وجود دارد؟

اشتراک گذاری

2 Comments

پاسخ دادن به م. م احمدیان لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.