مقررات جدید امنیت اینترنت اشیاء در ایالت کالیفرنیا

کالیفرنیا به عنوان اولین ایالت در آمریکا، مقرراتی در حوزه امنیت اشیاء متصل تصویب کرده و از سال ۲۰۲۰ اجرا خواهد کرد. در این مقرات، به شرکت های تولید کننده اشیاء متصل تکلیف شده که مجموعه ای از قابلیت های امنیتی مناسب را پیاده سازی کنند. این قابلیت ها باید خود تجهیز و داده های آن را از انواع تهدیدها محافظت کند.

ویژگی های خاص و ریسک های متنوع اینترنت اشیاء و در حاشیه بودن موضوع امنیت برای تولید کنندگان انواع اشیاء متصل، باعث شده که مقررات گذاری در حوزه امنیت اینترنت اشیاء در بسیاری از کشورها در اولویت قرار بگیرد.

منبع

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.