ابزاری برای کار با عبارت های باقاعده

عبارت باقاعده که منظم هم نامیده می شود، الگویی برای توصیف رشته های متناهی یا نامتناهی از کاراکترها است. یک عبارت باقاعده، نقش syntax یا نحو یک زبان را بازی می کند و مجموعه رشته هایی که آن عبارت، توصیف یا تولید می کند، اعضای خود زبان را تشکیل می دهند. عبارت باقاعده در اصطلاح Regular Expression یا Regex گفته می شود.

این عبارت ها در بحث تشخیص نفوذ، ضدبدافزار و هانی پات بسیار کاربرد دارند. ابزارهای زیادی برای کار با عبارت های باقاعده وجود دارد که یکی از بهترین آنها، regex101 است. 

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.