امنیت اطلاعات سلامت

اطلاعات بسیار مهمی در بخش های مختلف نظام سلامت پردازش و نگهداری می شود. پرونده پزشکی افراد، اطلاعات پزشکان، اطلاعات بیمه، اطلاعات داروخانه ها، اطلاعات تجهیزات پزشکی و غیره از جمله این اطلاعات ارزشمند هستند. حفاظت از این اطلاعات مسأله مهمی است که در بعضی کشورها به تازگی جدی گرفته شده است. حتی نفوذهای مختلفی با هدف به دست آوردن سود مالی به سیستم های سلامت انجام شده است. به عنوان مثال، جعل مشخصات بیمه ای یک بیمار و استفاده از آن برای خرید دارو و تجهیزات به منظور فروش آنها در بازار آزاد. همچنین افشای پرونده پزشکی بخش زیادی از افراد (مثلاً در یک بیمارستان) که تبعات اجتماعی زیادی به همراه داشته است.

قابل تصور است که شبکه های سلامت به خصوص آزمایشگاه های پزشکی و بیمارستان ها به دلیل بیگانه بودن با فضای IT ، امنیت مناسبی نداشته و راحت تر از دیگر شبکه ها قابل نفوذ باشند.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.