بررسی خونریزی قلبی با nmap

با استفاده از پویشگر nmap با اجرای فرمان زیر می توان آسیب پذیری خونریزی قلبی (Heartbleed) در openssl را بررسی کرد. فرض کنیم آدرس سیستم مورد تست، ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ باشد:

nmap -sV 192.168.1.1 –script=ssl-heartbleed

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.