برگزاری دو دوره آموزشی

در هفته گذشته دو دوره آموزشی با موضوعات معماری امنیت سازمان و مدیریت استراتژیک امنیت با همکاری مرکز توسعه اطلاعات کاربردی در شهر محمودآباد برگزار کردم. در دوره معماری امنیت، مسائل فنی و مدیریتی در طراحی معماری امنیت سازمان بررسی می شود. در دوره مدیریت استراتژیک هم مدیریت مخاطرات، خط مشی های امنیتی و غیره مورد بحث قرار می گیرد.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.