وبلاگهای امنیتی منتخب RSA 2012

هر ساله در کنفرانس RSA وبلاگ های برتر امنیتی سال اعلام می شوند. لیست وبلاگ های منتخب RSA 2012 :

Best Corporate Security Blog:

Fortinet Security Blog http://blog.fortinet.com/

Denim Group http://blog.denimgroup.com/

Trend Micro Cloud Security Blog http://cloudsecurity.trendmicro.com/

Veracode Security Blog http://www.veracode.com/blog/

Kaspersky Lab Blog https://www.securelist.com/en/

Sophos Naked Security Blog http://nakedsecurity.sophos.com/

Best Security Podcast

Threat Post http://threatpost.com/en_us/podcast The Network Security Podcast http://netsecpodcast.com/

Eurotrash Security Podcast http://www.eurotrashsecurity.eu/index.php/Main_Page

Pauldotcom http://pauldotcom.com/

Exotic Liability http://www.exoticliability.com/

The Southern Fried Security Podcast http://www.southernfriedsecurity.com/

The Most Educational Security Blog

Cognitive Dissidents http://blog.cognitivedissidents.com/

Tao Security http://taosecurity.blogspot.com/

F-Secure blog http://www.f-secure.com/weblog/

The New School Security Blog http://newschoolsecurity.com/

AppSecInc Blog http://blog.appsecinc.com/

Evil Bytes/John Sawyer http://www.darkreading.com/blog/archives/evil-bytes/index.html

The Most Entertaining Security Blog

Rational Survivability http://www.rationalsurvivability.com/blog/

Andrew Hay’s Blog http://www.andrewhay.ca/

Uncommon Sense Security/Jack Daniel http://blog.uncommonsensesecurity.com/

New School Of Information Security/Adam Shostack http://newschoolsecurity.com/

Naked Security http://nakedsecurity.sophos.com/

Securosis Blog http://securosis.com/blog

 The Blog That Best Represents The Security Industry

 Krebs On Security http://krebsonsecurity.com/

Uncommon Sense Security http://blog.uncommonsensesecurity.com/

SANS Internet Storm Center http://isc.sans.org/

Securosis blog https://securosis.com/blog

 

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.