امنیت سایبری وسایل نقلیه هوشمند

استحکام و امنیت سایبری اتوموبیل های هوشمند، عنوان سندی است که ENISA در سال ۲۰۱۶ منتشر کرده و مسائل امنیتی این ماشین ها را از دید تولید کننده و تامین کننده بررسی کرده است. اهداف سند: – Review and analyse the architecture and interfaces of smart cars; – Study the car ecosystem actors and lifecycles;… Continue reading “امنیت سایبری وسایل نقلیه هوشمند”

اشتراک گذاری