کنفرانس ۴SICS و بدافزار Mirai

کنفرانس ۴SICS یکی از کنفرانس های سالانه در زمینه امنیت اسکادا، سیستم های کنترل صنعتی و زیرساخت های حیاتی است که سومین دوره آن این روزها در کشور سوئد در حال برگزاری است. بعد از دو حمله DDoS اخیر که یکی باعث از مدار خارج شدن سایت krebsonsecuriy.com (متعلق به کارشناس امنیت و ژورنالیست مشهور،… Continue reading “کنفرانس ۴SICS و بدافزار Mirai”

اشتراک گذاری