برندگان بهترین وبلاگ های امنیتی ۲۰۱۳

طبق معمول هر سال، در پایان کنفرانس RSA برندگان بهترین وبلاگ های امنیتی از بین کاندیداهایی که قبلاً معرفی شده بودند اعلام می شوند. این هم نتایج امسال: Best Corporate Security Blog Other nominees: McAfee Blog: click here CloudFlare Blog: click here SecureWorks Blog: click here Solutionary Minds Blog: click here Kaspersky Lab Securelist Blog:… Continue reading “برندگان بهترین وبلاگ های امنیتی ۲۰۱۳”

اشتراک گذاری

مدیریت لاگ، پیش نیاز راه اندازی مرکز عملیات امنیت

اگر یک سیستم مدیریت لاگ عملیاتی و قابل استفاده ندارید، شما به هیچ عنوان کاندیدای استفاده از SIEM و راه اندازی SOC نیستید. این موضوع آنقدر بدیهی بوده و در دنیا پذیرفته شده است که اساساً SIEM را به نوعی تکامل یافته مدیریت لاگ می دانند. صرفاً سازمانی که  با معضل مدیریت لاگ به صورت… Continue reading “مدیریت لاگ، پیش نیاز راه اندازی مرکز عملیات امنیت”

اشتراک گذاری