امنیت اتصال به دیتابیس در برنامه های کاربردی

یکی از مشکلات بحرانی بسیاری از برنامه های بومی که متصل به پایگاه داده هستند، نحوه اتصال کلاینت به دیتابیس است. در اکثر قریب به اتفاق این برنامه ها، برنامه کلاینت مستقیماً به سرور دیتابیس متصل شده و نام حساب کاربری و پسورد دیتابیس را به صورت متن واضح (clear text) بر بستر شبکه ارسال… Continue reading “امنیت اتصال به دیتابیس در برنامه های کاربردی”

اشتراک گذاری