اعتراض ها به گزارش مقایسه اثربخشی آنتی ویروس ها

گزارش منتشر شده توسط Imperva با موضوع “ارزیابی اثربخشی  آنتی ویروس ها”، جنجال های فراوانی به پا کرده، چه از طرف کارشناسان مستقل و چه تولید کنندگان آنتی ویروس. تقریباً تمام کسانی که این گزارش را نادرست می دانند، نسبت به مبنا قرار دادن Virustotal در متدولوژی تست Imperva اعتراض دارند و این مبنا را… Continue reading “اعتراض ها به گزارش مقایسه اثربخشی آنتی ویروس ها”

اشتراک گذاری

پیش بینی های امنیت در سال ۲۰۱۳

Security Predictions 2013-2014: Emerging Trends in IT and SecurityTop 5 Security Predictions for 2013 from Symantec | Symantec Connect Community2013 Security Predictions – Spiceworks Infosec predictions for 2013? Shoot me, please | CSO Blogs Bromium: Security Predictions 2013 – Malware Cross-Pollination and Next-Generation Virtualization : VMblog.com – Virtualization Technology News and Information for EveryoneUsing the… Continue reading “پیش بینی های امنیت در سال ۲۰۱۳”

اشتراک گذاری