سخنرانی پروفسور pieprzykv در دانشگاه امیرکبیر

پروفسور josef pieprzykv یکی از استادان برجسته در زمینه معماشناسی امروز و یکشنبه هفته آینده در دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر سخنرانی خواهند کرد. وی استاد دانشگاه Macquerie استرالیا و نویسنده یکی از مهم ترین کتاب های مرجع معماشناسی و رمز نگاری هستند. مشارکت در طراحی الگوریتم درهم ساز HAVAL ، حمله XSL و الگوریتم رمز بلوکی… Continue reading “سخنرانی پروفسور pieprzykv در دانشگاه امیرکبیر”

اشتراک گذاری

یک مدل بلوغ (Maturity Model) برای پیاده سازی SIEM

یک مدل بلوغ برای سازمانی که اقدام به پیاده سازی SIEM کرده است: State # Maturity stage Key processes that must be in place ۱ SIEM deployed and collecting some log data SIEM infrastructure monitoring process Log collection monitoring process ۲ Periodic SIEM usage, dashboard/report review Incident response process Report review process ۳ SIEM alerts and… Continue reading “یک مدل بلوغ (Maturity Model) برای پیاده سازی SIEM”

اشتراک گذاری

خرید VirusTotal توسط گوگل

یکی از اتفاقات مهم چند روز اخیر، خرید شرکت VirusTotal توسط گوگل بود. سرویس VirusTotal مجموعه ای از خدمات مستقل بر مبنای ده ها آنتی ویروس موجود در بازار است. آنطور که خود این شرکت ادعا می کند، هدف VirusTotal به هیچ عنوان مقایسه میان آنتی ویروس ها نیست: We are rather tired of repeating… Continue reading “خرید VirusTotal توسط گوگل”

اشتراک گذاری

جزئیات شکسته شدن MSCHAPv2

اعلام شکسته شدن پروتکل MSCHAPv2 که یکی از پروتکل های قابل استفاده برای تصدیق اصالت در PPTP است، امسال در کنفرانس بیستم Defcon یکی از خبرهای بسیار مهم بود. نقاط ضعف نگارش قبلی این پروتکل توسط schneier سال ها قبل منتشر شده بود (۱۹۹۹) و البته مایکروسافت هم بعضی از آنها را پوشش داده بود.… Continue reading “جزئیات شکسته شدن MSCHAPv2”

اشتراک گذاری