برنامه هایی برای آموزش تست نفوذ نرم افزار

لیستی از برنامه های کاربردی آسیب پذیر که برای آموزش تست نفوذ در دسترس و قابل استفاده هستند (منبع) S.No. Vulnerable Application Platform ۱ SPI Dynamics (live) ASP ۲ Cenzic (live) PHP ۳ Watchfire (live) ASPX ۴ Acunetix 1 (live) PHP ۵ Acunetix 2 (live) ASP ۶ Acunetix 3 (live) ASP.Net ۷ PCTechtips Challenge (live)… Continue reading “برنامه هایی برای آموزش تست نفوذ نرم افزار”

اشتراک گذاری

نتایج یک تحلیل درباره استاکس‌نت

کنفرانس S4 به صورت سالانه توسط شرکت Digital Bond برگزار می شود. امسال دوره پنجم آن در فلوریدا برگزار شد. یکی از ارائه های امسال توسط Ralph Langner درباره ویروس استاکس‌نت (Stuxnet) برگزار شد. گفته شده که وی تحقیقات زیادی روی استاکس‌نت داشته و قبلاً هم نتایج مربوطه را منتشر کرده. تمرکز وی بر نقاط ضعف سیستم… Continue reading “نتایج یک تحلیل درباره استاکس‌نت”

اشتراک گذاری