قوی ترین صداهای امنیت اطلاعات

مطالعه ای نسبتاً جدید توسط sys-con.com با عنوان Most Powerful Voices in Security انجام شده که در آن به تأثیر گذارترین افراد در حوزه امنیت اطلاعات اشاره شده است. صرفنظر از نحوه تهیه این لیست که خودنکات جالبی دارد، در بخش پرمخاطب ترین ترین مدیران اجرایی، نام Eugene Kaspersky مدیر کمپانی کسپرسکی و در بخش وبلاگ… Continue reading “قوی ترین صداهای امنیت اطلاعات”

اشتراک گذاری

آموخته هایی از ویروس Duqu

ویروس Duqu که اخیراً در اینترنت منتشر شده به هکر امکان اجرای کد از راه دور روی سیستم قربانی را می دهد. هکرها میتوانند از راه دور، دستور گسترش ویروس به دیگر سیستم ها از طریق SMB (فولدرهای Share شده ) را هم بدهند. اگر کامپیوتر آلوده شده خود به اینترنت متصل نباشد، با استفاده… Continue reading “آموخته هایی از ویروس Duqu”

اشتراک گذاری