برترین شغل های امنیتی

جذاب ترین مشاغل در حوزه امنیت اطلاعات از دید موسسه SANA : #۱ Information Security Crime Investigator/Forensics Expert #۲ System, Network, and/or Web Penetration Tester #۳ Forensic Analyst #۴ Incident Responder #۵ Security Architect #۶ Malware Analyst #۷ Network Security Engineer #۸ Security Analyst #۹ Computer Crime Investigator #۱۰ CISO/ISO or Director of Security #۱۱… Continue reading “برترین شغل های امنیتی”

اشتراک گذاری

دوره حیات توابع درهم ساز (Hash)

http://valerieaurora.org/hash.html جدول ذکر شده در صفحه فوق دوره حیات برخی از مهم ترین توابع درهم ساز یا Hash را بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ نشان می دهد. مشخص است که سال ۲۰۰۴ نقطه عطفی در شکستن الگوریتم های Hash به حساب می آید.  

اشتراک گذاری