Language-based Security

امنیت در زبان های برنامه سازی (Language-based Security) یکی از موضوعات مهم در تحقیقات امروز دنیاست. البته این با secure coding کاملاً متفاوت است. این مقاله یکی از منابع سنتی در این زمینه است که توسط سه نفر از بزرگان این حوزه در دانشگاه های Carnegie Mellon و Cornell نوشته شده.

اشتراک گذاری