کارگاه امنیت نرم افزار

امروز در دومین سمینار امنیت در سیستم های اتوماسیون اداری،‌کارگاهی با عنوان امنیت نرم افزار ارائه کردم. در این کارگاه به جنبه های مختلف مهندسی امنیت نرم افزار اشاره کردم. در مجموع استقبال از کارگاه مناسب بود.

اشتراک گذاری