توضیحی درباره رشته امنیت اطلاعات

در پست قبلی دوستی پرسیدند که آیا رشته امنیت اطلاعات دکتری هم دارد یا نه. این سئوال بارها از من پرسیده شده. در بعضی موارد (مثلاً دیروز توسط یکی از افراد مشهور در بحث جرائم رایانه ای، که قبلاً در قوه قضائیه کار میکردند) طوری سئوال میشود که گویا ما یک “خالی” بزرگ بسته ایم… Continue reading “توضیحی درباره رشته امنیت اطلاعات”

اشتراک گذاری

NSM Toolsٍ

در حال حاضر روی Sguil که مجموعه ای از ابزارها برای مانیتورینگ امنیت شبکه است، کار میکنم. Sguil (pronounced sgweel) is built by network security analysts for network security analysts. Sguil’s main component is an intuitive GUI that provides access to realtime events, session data, and raw packet captures. Sguil facilitates the practice of Network… Continue reading “NSM Toolsٍ”

اشتراک گذاری