الکامپ ۸۶

نمایشگاه الکامپ امسال هم در حال برگزار شدنه. امسال به نظر نمایشگاه خلوت تر از سال های قبله و در نتیجه برای ما مفید تر بوده. غرفه ما در سالن ۸ قرار داره و من مثل سال قبل DSGate رو دمو میکنم.

اشتراک گذاری

برنامه نویسی امن!

اگر مهندسان ساختمان به شیوه ای که برنامه نویسها برنامه می نویسند، ساختمان می ساختند، اولین دارکوب در دنیا تمدن شهری را نابود می کرد.— قانون دوم وینبرگ IF PROGRAMMERS CONSTRUCTED BUILDINGS

اشتراک گذاری