یک برنامه و ارائه های کنفرانس Black Hat

یک اسکریپت به زبان python برای انجام اعمال دودیی روی فایل های مختلف. با این اسکریپت میشه خیلی ساده فرمت فایل ها رو عوض کرد، در واقع یک encryption ساده روی فایل ها: translate.zip نحوه استفاده: translate.py malware malware.decoded ‘byte ^ 0x10` // trasnslates malware to malware.decoded using bytwise XOR to 0x10 در اینجا هم… Continue reading “یک برنامه و ارائه های کنفرانس Black Hat”

اشتراک گذاری