یک کتاب جدید برای ارزیابی امنیتی نرم افزار

اخیراْ با یکی از همکاران سری به سایت یک مرکز آموزش عالی زدیم. سایتی پر از تجهیزات با n مگابیت پهنای باند اینترنت و …متاسفانه مسئول شبکه و مدیر IT اونجا حداقلی از مفاهیم امنیت رو نمیدونستن. با اینکه انواع تجهیزات امنیتی هم خریداری کردن٬ اما از ۱۰ درصد امکانات اونها هم استفاده نمیکنن. صحبت… Continue reading “یک کتاب جدید برای ارزیابی امنیتی نرم افزار”

اشتراک گذاری