۲۰ آسیب پذیری امنیتی برتر در سال ۲۰۰۶

نگارش هفتم ۲۰ آسیب پذیری برتر در سال ۲۰۰۶ توسط SANS منتشر شد. سرفصلهای این سند که به صورت سالانه منتشر میشود عبارت است از:  Operating Systems W1. Internet Explorer W2. Windows Libraries W3. Microsoft Office W4. Windows Services W5. Windows Configuration Weaknesses M1. Mac OS X U1. UNIX Configuration Weaknesses Cross-Platform Applications C1 Web Applications… Continue reading “۲۰ آسیب پذیری امنیتی برتر در سال ۲۰۰۶”

اشتراک گذاری

تغییر سایز دیسک مجازی در vmware

اگر با vmware کار میکنید احتمالاْ با مشکل کمبود سایز دیسک مجازی روبرو شده اید. متن زیر چگونگی افزایش سایز دیسک رو نشون میده:       ۱)       On the Host Machine: stop the Virtual machine that you need to allocate more HDD space to. ۲)       Run C:\Program Files\VMware\VMware Server\vmware-vdiskmanager.exe to re-size the vmdk file. This will resize… Continue reading “تغییر سایز دیسک مجازی در vmware”

اشتراک گذاری