پنج اشتباه در مدیریت آسیب پذیریها

فکر نمیکنم مدتی حدود ۱ ماه ننوشتن تو وبلاگ کار جالبی باشه … اما چه میشه کرد؟ روزای امتحان … ………………………………………………………………………………………………………………………… دیدهای مختلفی درباره مدیریت آسیب پذیری (vulnerability management) وجود دارد. بعضی افراد این فرآیند را جزیی از مدیریت امنیت، برخی دیگر آن را یک پروسه ساده در حد سرویس به روزرسانی اتوماتیک ویندوز و… Continue reading “پنج اشتباه در مدیریت آسیب پذیریها”

اشتراک گذاری