بایگانی برچسب: s

فریب سیستم قفل مرکزی اتوموبیل با استفاده از دستگاه رله

فیلم ضبط شده در یک دوربین مداربسته از نحوه سرقت یک مرسدس بنز: سارقان از یک رله برای رساندن سیگنال کلید از داخل منزل به ماشین استفاده می کنند. در واقع سیستم قفل مرکزی ماشین با استفاده از این رله، به اشتباه تشخیص میده که کلید در کنار ماشین هست و در نتیجه درب ها رو باز میکنه. پلیس توصیه کرده که از قفل فرمان برای مقابله با این نوع سرقت استفاده بشه.

اشتراک گذاری

امنیت سایبری وسایل نقلیه هوشمند

استحکام و امنیت سایبری اتوموبیل های هوشمند، عنوان سندی است که ENISA در سال ۲۰۱۶ منتشر کرده و مسائل امنیتی این ماشین ها را از دید تولید کننده و تامین کننده بررسی کرده است.

اهداف سند:

- Review and analyse the architecture and interfaces of smart cars;
- Study the car ecosystem actors and lifecycles;
- List the main threats applicable to smart cars;
- Collect good security practices;
- Analyse, in relation to the identified good security practices, gaps in current implementations;
- Explore limiting factors, impairments, constraints and potential incentives for the target audience to 
deploy these measures.

مثل خیلی دیگر از اسناد ENISA، سند کامل و جذابیست.

سند دیگری در سال ۲۰۱۷ با عنوان مشاهدات و پیشنهادهایی در امنیت وسایل نقلیه متصل توسط Cloud Security Alliance منتشر شده که جنبه های مختلف امنیت در این وسایل را با تشریح معماری و پروتکل های مورد استفاده در آنها شرح داده است.

اشتراک گذاری