بایگانی ماهیانه: آبان ۱۳۹۶

امنیت سایبری وسایل نقلیه هوشمند

استحکام و امنیت سایبری اتوموبیل های هوشمند، عنوان سندی است که ENISA در سال ۲۰۱۶ منتشر کرده و مسائل امنیتی این ماشین ها را از دید تولید کننده و تامین کننده بررسی کرده است.

اهداف سند:

- Review and analyse the architecture and interfaces of smart cars;
- Study the car ecosystem actors and lifecycles;
- List the main threats applicable to smart cars;
- Collect good security practices;
- Analyse, in relation to the identified good security practices, gaps in current implementations;
- Explore limiting factors, impairments, constraints and potential incentives for the target audience to 
deploy these measures.

مثل خیلی دیگر از اسناد ENISA، سند کامل و جذابیست.

سند دیگری در سال ۲۰۱۷ با عنوان مشاهدات و پیشنهادهایی در امنیت وسایل نقلیه متصل توسط Cloud Security Alliance منتشر شده که جنبه های مختلف امنیت در این وسایل را با تشریح معماری و پروتکل های مورد استفاده در آنها شرح داده است.

اشتراک گذاری