رویداد بین المللی تراکنش: سمینار امنیت

دومین رویداد بین المللی تراکنش (ITE) در روزهای یازدهم تا سیزدهم آبان برگزار خواهد شد. در این رویداد، یک سمینار چهار ساعته با موضوع ” امنیت تراکنش در تعاملات بین‌المللی” در روز 12 آبان ساعت 8:30 تا 12:30 برگزار می شود.   برنامه‌های سمینار امنیت : تاریخ و ساعت برگزاری : روز چهارشنبه به مورخ 95/08/12… Continue reading “رویداد بین المللی تراکنش: سمینار امنیت”

اشتراک گذاری