بایگانی ماهیانه: دی ۱۳۹۱

اعتراض ها به گزارش مقایسه اثربخشی آنتی ویروس ها

گزارش منتشر شده توسط Imperva با موضوع “ارزیابی اثربخشی  آنتی ویروس ها”، جنجال های فراوانی به پا کرده، چه از طرف کارشناسان مستقل و چه تولید کنندگان آنتی ویروس. تقریباً تمام کسانی که این گزارش را نادرست می دانند، نسبت به مبنا قرار دادن Virustotal در متدولوژی تست Imperva اعتراض دارند و این مبنا را موجب تولید نتایج نادرست و ناقص و در نتیجه مقایسه ای نادرست می خوانند.

مطالب مفصلی در رد این گزارش در سایت های مختلف منتشر شده و البته Imperva هم در بیانیه هایی به آنها جواب داده.

برای بررسی روند اتفاقات مربوط به این گزارش و اعتراضات بعد از آن، مطالعه این یادداشت در سایت ESET مفید است.

اشتراک گذاری

پیش بینی های امنیت در سال ۲۰۱۳

Security Predictions 2013-2014: Emerging Trends in IT and SecurityTop 5 Security Predictions for 2013 from Symantec | Symantec Connect Community2013 Security Predictions – Spiceworks

Infosec predictions for 2013? Shoot me, please | CSO Blogs

Bromium: Security Predictions 2013 – Malware Cross-Pollination and Next-Generation Virtualization : VMblog.com – Virtualization Technology News and Information for Everyone
Using the Past to Predict the Future: Top 5 Threat Predictions for 2013 – Microsoft Security Blog – Site Home – TechNet Blogs
Seven Predictions for 2013 – F-Secure Weblog : News from the Lab
Zscaler Research: 2013 Security Predictions
Top 5 Security Predictions for 2013 from ISF – Softpedia
5 Predictions on Gov’t Infosec in 2013

منبع: 
http://chuvakin.blogspot.com
http://hackmageddon.com

اشتراک گذاری