بایگانی ماهیانه: مرداد ۱۳۹۰

رقابت برای جایگزینی الگوریتم Hash استاندارد SHA

الگوریتم درهم ساز skein یکی از پنج کاندیدای نهایی رقابت برای جایگزینی SHA است. این رقابت مشابه آنچه برای الگوریتم رمز AES اتفاق افتاد، با حضور برترین های رمز آکادمیک و صنعت توسط NIST برگزار میشود. یکی از طراحان این الگوریتم، Bruce Schneier است که یکی از مشهورترین دانشمندان رمز و پروتکل های امنیتی است. قرار است نتیجه نهایی رقابت در سال ۲۰۱۲ اعلام و الگوریتم برنده جایگزین خانواده الگوریتم های Hash استاندارد فعلی یعنی SHA شود. این جدول مقایسه کارآیی کاندیداهای اولیه بر اساس سایز ورودی، سایز خروجی و تعداد سایکل های CPU به ازای هر بایت ورودی را نشان می دهد.

اشتراک گذاری