بایگانی ماهیانه: شهریور ۱۳۸۷

توضیحی درباره رشته امنیت اطلاعات

در پست قبلی دوستی پرسیدند که آیا رشته امنیت اطلاعات دکتری هم دارد یا نه. این سئوال بارها از من پرسیده شده. در بعضی موارد (مثلاً دیروز توسط یکی از افراد مشهور در بحث جرائم رایانه ای، که قبلاً در قوه قضائیه کار میکردند) طوری سئوال میشود که گویا ما یک “خالی” بزرگ بسته ایم و از اینکه این رشته، دکتری هم دارد اظهار تعجب میکنند.

اما توضیح اینکه اصولاً رشته امنیت اطلاعات در دانشگاه های معتبر دنیا، گرایشی از مهندسی کامپیوتر یا علوم کامپیوتر است. در بعضی دانشگاه ها (به ندرت) دیده شده که گرایشی از مهندسی فناوری اطلاعات است. در ایران، در دانشگاه صنعتی امیرکبیر این رشته در مقطع کارشناسی ارشد گرایشی از مهندسی فناوری اطلاعات است. در مقطع دکتری، فعلاً گرایشی از مهندسی کامپیوتر است، به این صورت که در این مقطع یک گرایش اصلی و یک گرایش فرعی وجود دارد. گرایش اصلی من نرم افزار است (چون در فوق لیسانس، امنیت بودم در دکتری نمیشد که گرایش اصلی را امنیت انتخاب کنم) و گرایش فرعی من امنیت اطلاعات. در حال حاضر ۳ نفر در دانشگاه امیرکبیر در این رشته تحصیل میکنند که فکر میکنم در سال جدید ۳ نفر دیگر هم اضافه شوند.

اشتراک گذاری

NSM Toolsٍ

در حال حاضر روی Sguil که مجموعه ای از ابزارها برای مانیتورینگ امنیت شبکه است، کار میکنم.

Sguil (pronounced sgweel) is built by network security analysts for network security analysts. Sguil’s main component is an intuitive GUI that provides access to realtime events, session data, and raw packet captures. Sguil facilitates the practice of Network Security Monitoring and event driven analysis. The Sguil client is written in tcl/tk and can be run on any operating system that supports tcl/tk (including Linux, *BSD, Solaris, MacOS, and Win32).

یک   Live CD به نام Hex هم هست که قبلاً معرفی کرده بودم، اما ایرادش اینجاست که نسخه کلاینت آن قدیمی بوده و به سایت دموی Sguil وصل نمیشود.

اشتراک گذاری